ออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บริเวณบริษัท ดอยซิลเวอร์ แฟคตอรี่ จำกัด , สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน สาขาปัว และร้าน Go Hight ‘O

เนื้อหา : ในวันนี้ (วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) เวลา ๐๙.๕๒ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลปัว ออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บริเวณบริษัท ดอยซิลเวอร์ แฟคตอรี่ จำกัด , สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน สาขาปัว และร้าน GoHight‘O ด้วยการรังวัดพื้นที่ เพื่อสามารถนำมาประเมินภาษีในราคาที่เหมาะสม ตามที่กฎหมายกำหนดไว้

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นางสาวนทีพร ณ น่าน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ