เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบความสงบเรียบร้อยและการจราจร ณ ตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน)

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๐๕.๕๓ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว กำกับดูแล และสั่งการให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการตรวจสอบความสงบเรียบร้อย และการจราจร ณ ตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน) ซึ่งมีนายแทน คำเทพ , นายคุณากร สุวราพัฒนาภรณ์ และนายสยาม แก้วโก เป็นผู้ปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นายสยาม แก้วโก

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ