ลงพื้นที่ตรวจสอบดินสไลด์ บริเวณลำน้ำฮาว และตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมขังบ้านป่าลาน

เนื้อหา : วันนี้ (วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) เวลาประมาณ ๑๔.๑๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยนายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว , นางสาวลภัสสินี อุ่นเรือน รองนายกเทศมนตรี รวมถึงกำนันตำบลปัว , ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านที่เกี่ยวข้อง , เจ้าหน้าที่งานนิติการ และกองช่าง เทศบาลตำบลปัว ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบดินสไลด์ บริเวณลำน้ำฮาว ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างบ้านไร่รวงทอง หมู่ที่ ๖ ตำบลปัว และบ้านป่าหัด หมู่ที่ ๒ ตำบลปัว
พร้อมทั้งตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมขังบ้านป่าลาน หมู่ที่ ๕ ตำบลปัว และร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นายเดชา กะมะโน ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ