จัดเจ้าหน้าที่เข้าเวรยามรักษาการณ์ความสงบเรียบร้อย รอบตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน)

เนื้อหา : วันนี้ (วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) เวลาประมาณ ๐๕.๒๔ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว สั่งการให้งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว จัดเจ้าหน้าที่เข้าเวรยามรักษาการณ์ความสงบเรียบร้อย รอบตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน) จำนวน ๓ คน ได้แก่ นายคมสัน พันชน , นายสยาม แก้วโก และนายกิตติศักดิ์ พันชน

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นายกิตติศักดิ์ พันชน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ