ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล ๒ (ตลาดล่าง)

เนื้อหา : ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๑๐.๐๖ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบอำนาจให้นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล ๒ (ตลาดล่าง) ตามหลักสุขาภิบาลที่ถูกต้อง เพื่อให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ