ผ้าป่าขยะฮอมบุญ ครั้งที่ ๔

เนื้อหา : วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลปัว ร่วมกับ โรงเรียนบ้านปรางค์ และหน่วยงานอื่น ๆ ในเขตเทศบาลตำบลปัว ดำเนินการจัดกิจกรรมผ้าป่าขยะฮอมบุญขึ้น ซึ่งปีนี้ดำเนินการมาเป็นครั้งที่ ๔ โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นผู้กล่าวรายงานต่อนายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ , บุคลากรเทศบาลตำบลปัว , ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมการกุศลดังกล่าว ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านปรางค์ ตลอดกิจกรรมมีการจัดแสดงบูธนิทรรศการจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่าง ๆ อาทิ วิทยาลัยเทคนิคปัว , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว เป็นต้น นอกจากนั้นแล้วยังเพลิดเพลินไปกับการแสดงระบบสุริยะ และการเดินแบบอันตื่นตาตื่นใจของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านปรางค์ ปิดท้ายด้วยพิธีทางศาสนาที่นำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการขยะในชุมชน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่านที่มาร่วมงาน

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ