ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บไปโรงพยาบาล กรณีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกัน บริเวณหน้าร้านอุดมศิลป์เฟอร์นิเจอร์

เนื้อหา : วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๑๕ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ในฐานะควบคุม กำกับ ดูแลงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว สั่งการให้ออกช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกัน บริเวณหน้าร้านอุดมศิลป์เฟอร์นิเจอร์ จากการสำรวจผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน ๑ ราย เป็นเพศชาย อายุ ๑๕ ปี พบว่า มีรอยถลอกตามร่างกาย จึงได้นำส่งไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เพื่อทำการรักษาต่อไป ตามที่ศูนย์วิทยุนเรนทรน่านแจ้งมา

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายอัครพนธ์ ไชยศิลป์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ