รับผู้ป่วยสูงอายุ ในเขตพื้นที่บ้านป่าลาน มีอาการเจ็บหน้าอก ใจสั่น และอาเจียน นำส่งโรงพยาบาล

เนื้อหา : วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๓๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ในฐานะผู้บังคับบัญชา สั่งการให้งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกช่วยเหลือรับผู้ป่วยสูงอายุ ในเขตพื้นที่บ้านป่าลาน หมู่ที่ ๕ ตำบลปัว ซึ่งมีอาการเจ็บหน้าอก ใจสั่น และอาเจียน นำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวโดยด่วน ตามที่แจ้งมาทางโทรศัพท์

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ