ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจ่า

เนื้อหา : วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรเทศบาลตำบลปัว ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งได้สนใจและเลือกที่จะมาดูงานเกี่ยวกับวิธีการบริหารจัดการขยะในชุมชน โดยใช้วิธีนำนวัตกรรมธง ๓ สี ปักไว้ที่หน้าบ้าน ได้แก่ สีแดง (คัดแยกขยะยังไม่ถูกวิธี หรือไม่ให้ความร่วมมือ) , สีเหลือง (คัดแยกขยะถูกวิธี แต่ไม่มีการนำขยะมารีไซเคิล) และสีเขียว (มีการคัดแยกขยะถูกวิธี และนำกลับมารีไซเคิลใหม่จริง) จากนั้นในช่วงบ่าย ได้ลงพื้นที่ไปดูชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะ ณ วัดต้นแหลง และบ้านต้นแบบธงสีเขียว (ร้านณาณาซาลอน) ที่มีการนำขยะมารีไซเคิลใหม่ให้เป็นของใช้ในบ้านที่มีคุณค่า อาทิ ม่านกันแดด , มู่ลี่ , ช่อแจกันดอกไม้ , หมวก เป็นต้น โดยมีผู้ใหญ่บ้านบ้านต้นแหลงและทีมงาน ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาดูงานในวันนี้ไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ชุมชนของตน

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ