ปฏิบัติหน้าที่จัดระเบียบความเรียบร้อยการจอดรถ บริเวณตลาดสดเทศบาล ๑

เนื้อหา : ในวันนี้ (วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) เวลา ๐๕.๔๑ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบอำนาจให้นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว กำกับให้งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่จัดระเบียบความเรียบร้อยการจอดรถ บริเวณตลาดสดเทศบาล ๑ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพ่อค้า แม่ค้า และประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดสด

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายคมสัน พันชน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ