ตรวจตรา และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณตลาดสดเทศบาล ๑

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๐๕.๕๖ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบอำนาจให้นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาควบคุม ดูแลงานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว สั่งการให้จัดเจ้าหน้าที่ จำนวน ๓ นาย ออกตรวจตรา และดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณตลาดสดเทศบาล ๑ เป็นประจำทุกวัน ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในพระราชบัญญัติเทศบาล

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายมรกต กองเสือ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ