บริการรับผู้ป่วยสูงอายุ มีอาการปวดสะโพกและอ่อนแรง นำส่งไปโรงพยาบาล

เนื้อหา : วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เวลา ๑๒.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบอำนาจให้นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในการกำกับดูแลงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ออกบริการรับผู้ป่วยสูงอายุ ที่อาศัยในเขตพื้นที่บ้านร้อง หมู่ที่ ๔ ตำบลปัว ตามที่ได้แจ้งมาทางโทรศัพท์ว่า มีอาการปวดสะโพกและอ่อนแรง นำส่งไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เพื่อทำการรักษาต่อไป

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายอัครพนธ์ ไชยศิลป์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ