ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางเข้าพื้นที่การเกษตร) บ้านปรางค์พัฒนา1 หมู่ที่7 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)