จัดจ้างปรับปรุงถนนซอย2 บ้านนายสว่าง เนตรทิพย์-บ้านนางสุภาพ เตชะเสนา บ้านร้อง หมู่ที่4 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน