ออกตรวจสอบอุบัติเหตุ พร้อมให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

เนื้อหา : ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้ งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกตรวจสอบอุบัติเหตุ ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตามที่วิทยุศูนย์นเรนทรน่านได้แจ้งมา กรณีรถยนต์ชนกับรถจักรยานยนต์ บริเวณสามแยกทางเข้าบ้านป่าหัด (ตรงข้ามกับโรงแรมฮักปัวโฮเทล) พบว่า มีผู้บาดเจ็บ เป็นเพศชาย จำนวน ๑ ราย ทั้งนี้ ได้ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เพื่อทำหัตถการรักษาบาดแผลต่อไป

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ