ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุทน-นายวีระศักดิ์ บ้านปรางค์พัฒนา2 หมู่ที่8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน