พ่นหมอกควันทำลายยุงตัวแก่ บริเวณพื้นที่บ้านป่าหัด ป้องกันโรคไข้เลือดออก

เนื้อหา : ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เทศบาลตำบลปัว ออกดำเนินการพ่นหมอกควันทำลายยุงตัวแก่ บริเวณพื้นที่บ้านป่าหัด หมู่ที่ ๒ ตำบลปัว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อสม. บ้านป่าหัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดขยายวงกว้างของโรคไข้เลือดออก

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ