ประกาศให้โรคฝีดาษวานร หรือฝีดาษลิง เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

เนื้อหา : ด้วย ที่ว่าการอำเภอปัว แจ้งว่า กรมควบคุมโรค ได้จัดส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ ๒) ซึ่งประกาศให้โรคฝีดาษวานร หรือฝีดาษลิง (Monkeypox) เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยผู้ที่ป่วยจะมีอาการไข้ , ปวดศีรษะ , ต่อมน้ำเหลืองบวมโต , เจ็บคอ , มีผื่นหรือตุ่มที่ผิวหนัง ในลักษณะเป็นตุ่มน้ำหรือตุ่มหนอง ซึ่งอาจเกิดขึ้นที่ศีรษะ , ลำตัว , แขนหรือขา , อวัยวะเพศ และรอบทวารหนัก บางตุ่มอาจเกิดขึ้นที่ฝ่ามือหรือฝ่าเท้า

แหล่งข่าว: หนังสือที่ว่าการอำเภอปัว ที่ นน ๐๐๒๓.๑๖/ว๑๐๒๗ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ ๒)

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ