ประชุมประจำเดือนของกองการศึกษา

เนื้อหา : ในวันนี้ เวลา ๑๕.๔๕ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้ นางพัทธนันท์ ถาวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ประธานในที่ประชุม จัดประชุมประจำเดือนของกองการศึกษา เทศบาลตำบลปัว ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว เพื่อดำเนินการมอบหมายงานต่าง ๆ ที่จะดำเนินการในเร็ว ๆ นี้ และติดตามผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ