ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ๑ อำเภอ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เนื้อหา : เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๑๑.๔๕ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , คณะสมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ , บุคลากรกองการศึกษา และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสรับโล่ประกาศเกียรติคุณ ๑ อำเภอ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าวและถ่ายภาพ : นางพัทธนันท์ ถาวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา และนางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ