ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะ แก่นักเรียนโรงเรียนปัว

วันที่ 29 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลปัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะ แก่นักเรียนโรงเรียนปัว จำนวน 1500 คน เพื่อสร้างความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะในแต่ละประเภท พร้อมสร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะทุกครั้งที่มีการสร้างขยะเกิดขึ้น ทั้งนี้ได้มีการลงพื้นที่รณรงค์การคัดแยกขยะที่ถูกวิธีให้แก่แม่ค้าและประชาชนในตลาดเทศบาล #60วันแยกก่อนทิ้ง