ตรวจสอบและเปลี่ยนกระจกโค้งมน บริเวณบ้านนาป่าน และแยกทิวสน บ้านปรางค์

เนื้อหา :  วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้ งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการตรวจสอบและเปลี่ยนกระจกโค้งมน ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน ๒ จุด ในเขตบริเวณบ้านนาป่าน หมู่ที่ ๑ ตำบลสถาน และบริเวณแยกทิวสน บ้านปรางค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : เพจ Facebook เทศกิจ ปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ