ให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล กรณีอุบัติเหตุรถยนต์ชนคนเดินข้ามถนน

เนื้อหา : เวลาเที่ยงคืนครึ่งของวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้ งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยการดามขา และนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บไปรักษาต่อ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว กรณีเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนคนเดินข้ามถนน จากการตรวจสอบพบว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน ๑ ราย เป็นเพศหญิง อายุประมาณ ๓๐ – ๓๕ ปี มีอาการขาขวาผิดรูป

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ