จัดเจ้าหน้าที่ตรวจความสงบเรียบร้อยและการจราจร ประจำจุดตลาดสดเทศบาล ๑

เนื้อหา : เช้าวันนี้ เวลา ๐๖.๐๐ น. นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้ งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว จัดเจ้าหน้าที่ตรวจความสงบเรียบร้อยและการจราจร ประจำจุดตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน) เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ที่มาตลาด

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายสยาม แก้วโก

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ