รับส่งผู้ป่วยสูงอายุ มีอาการเหนื่อยหอบ อ่อนแรง ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

เนื้อหา : เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๑๕ น. นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว รับส่งผู้ป่วยสูงอายุ เพศชาย มีอายุระหว่าง ๗๐ – ๘๐ ปี  มีอาการเหนื่อยหอบ อ่อนแรง ไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวโดยด่วน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ