รับส่งผู้ป่วยติดเตียง บ้านป่าหัด ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตามแพทย์นัด

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว รับส่งผู้ป่วยติดเตียง บ้านป่าหัด หมู่ที่ ๒ ตำบลปัว ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตามแพทย์นัด

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปฏิภาณ บุระสิทธิ์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ