ตรวจความเรียบร้อยและการจอดรถ ในรอบ ๆ พื้นที่ตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน)

เนื้อหา : เช้าวันนี้ เวลา ๐๖.๒๗ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว จัดเจ้าหน้าที่ จำนวน ๓ นาย ดำเนินการตรวจความเรียบร้อยและการจอดรถ ในรอบ ๆ พื้นที่ตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน) เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยของพื้นที่สาธารณะที่มีผู้คนจำนวนมาก

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายมรกต กองเสือ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ