ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

เนื้อหา : ในวันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลปัว ภายใต้การนำของนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว พร้อมด้วยนางสาวบุญธิสา สุทำแปง นายกกิ่งกาชาดอำเภอปัว รวมถึงคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานเทศบาลตำบลปัว และผู้นำชุมชนบ้านขอน หมู่ที่ ๑ ตำบลปัว ได้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานดังกล่าวด้วยความยินดียิ่ง ณ ศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการขยะบ้านขอน เพื่อศึกษาดูงานการจัดการขยะต้นทาง โดยนำไปสู่สุขภาพที่ดี ชุมชนน่าอยู่ ปลอดภัยห่างไกลโรค และขับเคลื่อนเป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ