ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและกำจัดยุงลาย ในเขตพื้นที่บ้านนาป่าน

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและกำจัดยุงลาย ในเขตพื้นที่บ้านนาป่าน หมู่ที่ ๑ ตำบลสถาน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ