รักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจอดรถ ในพื้นที่ตลาดบน

เนื้อหา : นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้กำกับให้งานเทศกิจ ฝ่ายปกครอง เทศบาลตำบลปัว จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการจอดรถ ในพื้นที่ตลาดบน (ตลาดสดเทศบาล ๑) เช้าวันนี้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนันทวัฒน์ อะทะโน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ