ตรวจความเรียบร้อยการจราจรและการจอดรถ บริเวณตลาดสดเทศบาล ๒ (ตลาดล่าง)

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๑๗.๓๕ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ที่เข้าเวรรักษาการณ์ประจำวัน ดำเนินการตรวจความเรียบร้อยการจราจรและการจอดรถ บริเวณตลาดสดเทศบาล ๒ (ตลาดล่าง) เพื่อช่วยจัดการลดปัญหาการจราจรติดขัดในเวลาเร่งด่วน และอำนวยความสะดวกผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดสด

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติศักดิ์ พันชน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ