ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัย บริเวณตลาดสดเทศบาล ๑

เนื้อหา : เช้าวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัย ในบริเวณพื้นที่ตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน)

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายกิตติศักดิ์ พันชน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ