ฉีดล้างทำความสะอาดโรงแปรรูปเนื้อสัตว์ เทศบาลตำบลปัว

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๑๕.๕๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดโรงแปรรูปเนื้อสัตว์ เทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ