เปลี่ยนและติดตั้งกระจกโค้งมน ในเขตพื้นที่บ้านแก้ม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและปรับภูมิทัศน์ ในการมองเห็นขณะขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน

เนื้อหา : ในวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการเปลี่ยนกระจกโค้งมน ในเขตพื้นที่บ้านแก้ม หมู่ที่ ๕ ตำบลวรนคร และเพิ่มจุดติดตั้งกระจกโค้งมน ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปัว เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ และปรับภูมิทัศน์ในการมองเห็นขณะขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายมรกต กองเสือ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ