ออกรับผู้ป่วยสูงอายุในพื้นที่บ้านป่าหัด มีอาการเหนื่อยหอบ อ่อนแรง ไปโรงพยาบาล

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๑๒.๔๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ออกรับผู้ป่วยสูงอายุในพื้นที่บ้านป่าหัด หมู่ที่ ๒ ตำบลปัว จากการตรวจสอบ พบว่า ผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยหอบ อ่อนแรงจึงได้นำส่งไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เพื่อทำการรักษาต่อไป ตามที่ศูนย์วิทยุนเรนทรได้แจ้งขอความอนุเคราะห์มา

 แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวปาริฉัตร คำชั่ง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ