ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บน้ำมันร้อนลวก ถนนคนเดิน ไปโรงพยาบาล

เนื้อหา : เย็นวันนี้ เวลา ๑๗.๑๓ น. ศูนย์วิทยุนเรนทรได้แจ้งมาว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์น้ำมันร้อนลวก ณ ถนนคนเดินเตียวกาดแลงเมืองปัว จำนวน ๑ ราย ดังนั้น นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว จึงได้มอบหมายให้งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว พร้อมนำส่งไปทำแผลและรักษาต่อ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปฏิภาณ บุระสิทธิ์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ