ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวัน ตรวจความเรียบร้อยรอบตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน)

เนื้อหา : วันนี้ ในช่วงเวลาย่ำรุ่ง นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันของงานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว จำนวน ๓ นาย ดำเนินการตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยรอบตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน)

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายสยาม แก้วโก

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ