โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื้อหา : เช้าวันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ ได้มาเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านปรางค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลปัว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคหนอนพยาธิ และวิธีการป้องกัน แก่ประชาชนบ้านปรางค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลปัว

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ