จัดทีมงานเดินตรวจสอบความเรียบร้อยและการจราจร รอบตลาดสดเทศบาล ๑

เนื้อหา : เช้าวันนี้ เวลา ๐๖.๔๕ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว จัดทีมงานที่ปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรประจำวัน เดินตรวจสอบความเรียบร้อยและการจราจร รอบตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน) ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนันทวัฒน์ อะทะโน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ