พ่นฆ่าเชื้อโรคมือเท้าปาก ห้องเฟื่องฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๐๙.๑๕ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพ่นฆ่าเชื้อโรคมือเท้าปาก ณ ห้องเฟื่องฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปัว เพื่อทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคดังกล่าว ไม่ให้กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการฃ