ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและส่งผู้ได้รับบาดเจ็บไปโรงพยาบาล เหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์

เนื้อหา : วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๕๕ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์ บริเวณหน้าโรงเรียนปัว จากการสำรวจพบว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เป็นเพศหญิง อายุ ๑๖ ปี จำนวน ๑ ราย จากนั้นได้นำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บ ไปทำการรักษาบาดแผลต่อไป ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ