ตรวจสอบความสงบเรียบร้อยและการจราจร ในตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน)

เนื้อหา : เช้ามืดวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว จัดเจ้าหน้าที่เข้าเวรประจำวัน จำนวน ๓ นาย เพื่อตรวจสอบความสงบเรียบร้อยและการจราจร ในตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน) เพื่อป้องกันและรักษาชีวิต ทรัพย์สินของพ่อค้าแม่ค้า และประชาชนผู้มาเดินตลาด

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายคมสัน พันชน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ