ออกให้ความรู้และฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ณ ลานจอดรถห้างโลตัสโกเฟรซปัว

เนื้อหา : เช้าวันนี้ เวลา ๐๖.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ออกดำเนินการให้ความรู้และฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ให้แก่พนักงานของห้างโลตัสโกเฟรซปัว ณ ลานจอดรถห้างโลตัสโกเฟรซปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ