ติดตั้งกระจกโค้งมน ในพื้นที่จุดเสี่ยงบ้านแก้มราษฎร์พัฒนา , บ้านป่าลาน และบ้านร้อง

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการติดตั้งกระจกโค้งมน ในพื้นที่จุดเสี่ยงหมู่ที่ ๔ ตำลบวรนคร (บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา) , หมู่ที่ ๕ ตำบลปัว (บ้านป่าลาน) และหมู่ที่ ๔ ตำบลปัว (บ้านร้อง) เพิ่มเติม เพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่มองเห็นถึงลักษณะของถนนบริเวณทางแยก ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายสยาม แก้วโก

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ