ออกรับผู้ป่วยเป็นลมหมดสติ ชักเกร็ง และเจ็บหน้าอก นำส่งไปโรงพยาบาล

เนื้อหา : บ่ายวันนี้ เวลา ๑๔.๕๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการออกรับผู้ป่วยเป็นลมหมดสติด้วยการปลุกให้ตื่น ชักเกร็ง และเจ็บหน้าอก จากนั้นนำส่งไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว เพื่อทำการรักษา ตามที่ศูนย์วิทยุนเรนทรน่านได้แจ้งมา

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ