พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนการจัดการขยะในสถานศึกษาแบบบูรณาการ กิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ % และผ้าป่าขยะฮอมบุญ

เนื้อหา : เช้าวันนี้ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลตำบลปัว นำโดยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลปัว ร่วมกับ โรงเรียนปัว และภาคีเครือข่ายสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลปัว ดำเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการจัดการขยะในสถานศึกษาแบบบูรณาการ และกิจกรรมผ้าป่าขยะฮอมบุญ ครั้งที่ ๕ พื้นที่ดำเนินการ โรงเรียนปัว ณ ห้องประชุมโรงเรียนปัว โดยได้รับเกียรติเชิญนายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งภายในงานได้จัดกิจกรรมการเดินรณรงค์ต่อต้านขยะ , การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ %, การแสดงของนักเรียนโรงเรียนปัว , การลงนามความร่วมมือ , การแสดงเจตจำนงต่อต้านการสร้างขยะในสถานศึกษา และการถวายผ้าป่าขยะรีไซเคิล

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางสาวปิยธิดา ภู่ตระกูล และนางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ