ปักธงแดงแจ้งเตือนจุดเสี่ยงทางโค้งอันตราย บริเวณบ้านนาป่าน

เนื้อหา : ในวันนี้ เวลา ๑๖.๒๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการปักธงแดง เพื่อแจ้งเตือนจุดเสี่ยงทางโค้งอันตราย บริเวณบ้านนาป่าน หมู่ที่ ๑ ตำบลสถาน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายภวัต ปัญญาวงค์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ