ตรวจสอบความเรียบร้อย บริเวณตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน) และที่จอดรถ

เนื้อหา : เช้าวันนี้ เวลา ๐๖.๐๗ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ที่เข้าเวรรักษาการณ์ประจำวัน ดำเนินการตรวจสอบความเรียบร้อย บริเวณตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน) และที่จอดรถรอบ ๆ ตลาด

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายนันทวัฒน์ อะทะโน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ