ติดตั้งกระจกโค้งมน บริเวณบ้านแก้ม และบ้านสวนดอก (ซอยร้านหมูกระทะ)

เนื้อหา : เวลา ๑๑.๐๐ น.ของวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ติดตั้งกระจกโค้งมน บริเวณบ้านแก้ม หมู่ที่ ๕ ตำบลวรนคร และบ้านสวนดอก (ซอยร้านหมูกระทะ) หมู่ที่ ๖ ตำบลวรนคร

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายสยาม แก้วโก

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ