ปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุรถจักรยานล้มเอง ถนนบ้านขอน และนำส่งโรงพยาบาล

เนื้อหา : ช่วงเวลาตอนเย็นวันนี้ นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน ๑ ราย จากการสำรวจเป็นเพศชาย อายุระหว่าง ๖๐ – ๗๐ ปี จากอุบัติเหตุรถจักรยานล้มเอง ริมถนนบ้านขอน หมู่ที่ ๑ ตำบลปัว และนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวต่อไป

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปฏิภาณ บุระสิทธิ์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ